Vejledning

Vejledning

Generelt

Rullegræs kan lægges ud året rundt, dog bør det undgås, at anlægge rullegræsplæner hvis der midt på sommeren er meget varme og tørre perioder.

Der er gode erfaringer med at lægge rullegræs både om foråret, i det sene efterår og i vintermånederne.

Når temperaturen er over 0 grader, er der rodudvikling i rullegræsset. Det er kun toppen af rullegræsset, der skal have mere end 10 grader for at gro.

 

 

Se hvordan du lægger dit rullegræs her.

Er der noget du vil spørge om?Forberedelser

Det er vigtigt at være omhyggelig med tilberedningen af jorden. Jordarbejdet er nøjagtigt det samme, som hvis plænen skulle etableres med græsfrø.

Underlaget for rullegræsset skal være godt bearbejdet og løsnet i en dybde på 10-25 cm og desuden være fri for sten, græstotter osv.

Inden rullegræsset lægges ud, skal arealet finplaneres og tromles, overfladen må gerne være så fast, at man kan gå henover jorden uden
at sætte fodspor.

Skal græsset passe med flisekant eller anden belægning, skal jorden
være ca. 2 cm under kanten.

Umiddelbart inden græsset rulles ud, bør underlaget vandes.
Er den tilberedte jord meget tør, skal jorden gennemvandes. Dette skal helst gøres et døgn inden græsset rulles ud, for efter græsset er lagt ud, er det vanskeligere at få den underliggende jord fugtig nok.

Udlægning

Find plænens længste lige kant og begynd der. Græsrullernes kanter kan stødes sammen, endvidere er det en god ide at lægge rullerne i forband, dermed ses samlingerne mindre.

Græssets kanter kan formes med en kniv eller en spade. Undgå at strække græsrullerne, de kryber sammen igen.

For at opnå den bedste kontakt mellem muld og græsrulle, bør græsset tromles let efter udlægning.

Vand græsset umiddelbart efter udlægning og tromling. Plænen bør derefter vandes en gang dagligt de efterfølgende 14 dage, dog altid efter behov. Græsset må ikke bades i vand.

Pasning

Lad græsset hvile. Plænen kan betrædes med det samme, men den har bedst af at hvile de første par uger, så får rullerne fred og ro til at etablere god forbindelse til underlaget.

Græsset klippes så snart det begynder at gro, typisk 8-12 dage efter udlægning. Klip græsset i 3-5 cm højde, der må aldrig klippes mere end 1/3 af græssets højde i en klipning.

3 uger efter rullegræsset er udlagt, skal det gødes med 2-3 kg NPK-gødning 16-4-12 pr. 100 m² eller tilsvarende. Gødningen gentages efter yderligere 6-8 uger.

Generelt skal græsset passes og plejes som en almindelig plæne.